Monday, August 29, 2011

తెలుగు భాషా దినోత్సవం..!

నేడు తెలుగు భాషా దినోత్సవం..!(ఫోటో పై క్లిక్ చేయండి )
Monday, August 22, 2011

శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు ..!

శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు ..!

యదిహాస్తి తదన్యత్ర యన్నేహాస్తి నతత్ క్వచిత్....
మహా భారతం గురించి ప్రాచుర్యం పొందిన మాట ఇది. ఇందులో ఉన్న విషయాలు ప్రపంచంలో వున్నాయి.. ఇందులో లేని విషయాలు ఎక్కడా లేవు అని దీనర్థము. అలాంటి మహాభారతానికి మూలస్తంభం లాంటిది కృష్ణుని పాత్ర.

నేను మెడిసిన్ లో చేరిన కొత్తలో చిన్నపాటి రాగింగ్ అయింది. సీనియర్లు "నీకు దేవుడంటే ఇష్తం.. రాముడా కృష్ణుడా " అని అడిగారు. కృష్ణుడు అని చెప్పాను. వాళ్ళు నవ్వడం మొదలు పెట్టారు.. చాలా మంది భార్యలున్న కృష్ణుడు ఎందుకు నచ్చాడు.. అని అడిగారు. నాకు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. ఒక చిన్న సైజు ప్రసంగమొకటి చేసాను. తర్వాత నన్ను వాళ్ళు ఇంకేమీ అడగలేదు...

మాటల సారాంశం :

కృష్ణుడు ఒక తత్వవేత్త. ఒక కర్మ వాది. వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంధాలలో ఎన్ని యుగాలైనా ముందు వుండేది భగవద్గీత. ఒక నాయకుడు ఎలా ఉండాలో, ఎలాంటి ప్రణాళికలు విజయానికి మార్గం చూపిస్తాయో చెప్పాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కష్టాలకు ఎదురు నిలిచాడు. చెరసాలలో పుట్టాడు. వర్షపు రాత్రి నదిని దాటుకుని యశోద వద్దకు చేరాడు. తనను చంపడానికి వచ్చిన పూతనను, శకటాసురుడిని.. ఇలా అనేక మంది రాక్షసులిని అంతమొందించాడు. గోవర్ధన గిరిని పైకెత్తి ఇంద్రుని అహంకారం నుంచి యాదవులనందరినీ రక్షించాడు. కాళీయ సర్పాన్ని నియంత్రించాడు. ఇలా ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతూ కర్తవ్య దీక్షలో వున్నాడు. తనపై పడిన నీలాప నిందలను సమర్ధంగా ఎదుర్కొన్నాడు. తనను విమర్శించిన వారే పూజించేలా విజయాలను సాధించాడు.

పాండవుల తరపున రాయబారం చేసి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ఆపు చేయడానికి ప్రయత్నిచాడు. మూర్ఖులైన కౌరవులు తనని బంధించడానికి ప్రయత్నిస్తే, విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామ ప్రారంభంలో విషాదానికి, ఆందోళనకు లోనైన అర్జునినికి కర్తవ్య బోధ చేసి భగవద్గీత రూపంలో కౌన్సెలింగ్ అంతా సమస్త మానవాళికి అందించాడు. సమస్యనైనా ఎదుర్కునే ధైర్యాన్ని, మానసిక స్థైర్యాన్ని తనకు భగవద్గీత ఇస్తుందని మహాత్మా గాంధీ పలు సార్లు చెప్పారు. వివేకానంద స్వామి కూడా చాలా సందర్భాలలో భగవద్గీతను ఉదహరిస్తారు. స్తిత ప్రజ్ఞత , నిర్ణయాధికారం, కర్తవ్య దీక్ష , మనో విశ్లేషణ ... ఇలా ఎన్ని గుణాలను చెప్పుకున్నా అన్నీ పరిపూర్ణం గా ఆచరించి చూపిన అవతార పురుషుడు. భారత యుద్దంలో అభిమన్యుడు మరణించి అందరూ దుఖిస్తుంటే కూడా , కర్తవ్య దీక్షను.. మరునాడు ఆచరించవలసిన యుద్ద వ్యూహాన్ని ప్రణాళిక చేస్తూ.. మానసిక స్పందనలు, బాధలు కర్తవ్య దీక్ష నుంచి దారి మరల్చకూడదని బోధించాడు. కేవలం ఏడు అక్షౌహుణి (1.53 millions approx) సైన్యంతో పదకొండు
అక్షౌహుణి (2.4 millions approx) సైన్యాన్నిజయించ గలగడానికి నిర్ణయాధికారము... ప్రణాళిక కారణం. అదే స్తిత ప్రజ్ఞతను తన నిర్యాణం సమయంలోనూ చూపించాడు.

గీతా మకరందం సమస్త మానవాళికి భగవంతుడు అందించిన గొప్ప వరం.


శ్రీకృష్ణావతారం నుంచి అరుదైన కొన్ని అద్భుత దృశ్యాలు : గీతోపదేశం , శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం.


గీతోపదేశం :శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం:

Friday, August 19, 2011

Sunrise : Sirivennela..!

(Click on the photo for larger view)

(Meaning in English) :

the Veena of Eastern side and on the strings of morning sun...becoming the sounds of woken up birds on the stage of blue skies.. when the rythm of that spelt twitter sound has become the initiator of world.. By making it the holy message of universal act..

(Extract from : Vidhata talapuna... song from Sirivennela.. lyric by Seetarama Sastry.. who else can write like that ?)


Song here from youtube :
Clouds and the Lord


The clouds ... of our wishes...
reaching God of Seven Hills. The Lord of the entire Universe...!

click here to see the album

The photos taken at Alipiri at the footsteps of Tirumala on 18th August 2011 at 9.00 AM, just after a moderate shower. A series of seven photos to show the clouds gradually vanishing... and the Galigopuram emerges from behind .

Is it not that... all our wishes vanish for the sight of God... and seeing God will remain as the only wish.

(Wolrd Photography Day : 19th Aug 2011)

Thursday, August 18, 2011

Independence Day Celebrations at Bharatiya Vidya Bhavan

Independence Day Celebrations at Bharatiya Vidya BhavanCorruption... in the Minds too.

Dr. T.V. Rao commented on the wall of his facebook about the corruption. It follows :

India is corrupted not only by politicians, business people and Bureaucrats, Even the educated and highly qualified people live by cheating , by groupism neoptisim and favoritism, etc not to mentioned in a civilized society, Many senior professors act as great researchers, much of the money in India is going to drain in the name of research, Majority of the senior teachers are surviving because of the positions they occupy as guides and examiners, Students have no way but praise the teachers or they may fail them. India has many Deemed not to the universities but also deemed to be not teachers. You may reduce monetary corruption but can any one correct morally corrupted people

I've added my comment. I am including it as a blogpost to share with the viewers here.

True sir. As are some post graduates with corrupt minds. They pass exams as they know how to pass exams...! One guy who can not differentiate Salmonella from E.coli gets through the PG practicals. One girl who doesn't open her mouth or manipulates the reactions and the examiners all the time gets through. one guy ...... and the big list of examples. The professors want to appear "good" by passing these 'candidates' . These people, after passing, soon become faculty and "guiding" (spoiling) some more PGs, and will be 'acting' as research scholars. They may even produce false papers. Many hide their ignorance with arrogance. Students hesitate to confront them. Soon they become 'good' teachers... as you mentioned. And also as 'fastidious' examiners.

Dr. Prasanthi added :
Let us remind the beautiful quote of Swami vivekananda " neither money nor name nor fame pays u, it is only the character that cleaves u through admantine walls of difficulties"

I added :
Thank you Dr.Prasanthi for reminding a beautiful quote of the Inspiring personality. Unfortunately, most people do the reverse... without any dificulty they break the admantine walls of character to earn money and fame..!


Dr. T.V.Rao : My friends do not worry for not becoming famous by infamous methods. What really you are only helps in crisis.

Tuesday, August 16, 2011

Why moon appears bigger : Junior Scientist

Myself and Aditya (now 5 years and always inquisitive) were watching the moon on Saturday (Shravana purnima) and taking the above photograph with my sony digicam.
He asked my why the moon looks bigger when it begins to rise and why it appears small when it reaches up the sky.
I told him that - the light rays travel at an angle and hence the moon appears big when it begins to rise. But when moon reaches high up, the light rays travel vertically, so it appears small.

He pondered over it for few minutes. Then he asked me, 'when it is nearer'.

I told him that he is at the same distance both the times.

He appeared confused and asked, "if he is at same distance both the times, why the rays have to travel at angle"

I explained with some rough drawings. To my relief, he was pacified to some extent.

To refresh my physics, I searched the internet and found so many explanations to answer the illusion...only the 'possible explanations'..! My awareness (and the resultant confusion) is elevated regarding the subject...!
One interesting link is from wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Moon_illusion